Страхавая інфалінія 128

АСГА для аўто, зарэгістраваных за мяжой

У нас ёсць адказ на адно з самых распаўсюджаных пытанняў “Што рабіць, калі “Зялёная карта” больш не дзейнічае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь?”!

Калі транспартны сродак, зарэгістраваны за мяжой (напрыклад, у Польшчы, Літве, Казахстане, Узбекістане, Арменіі, Кыргызстане, Таджыкістане, Грузіі, Туркменістане), і будзе выкарыстоўвацца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, то ў ЗАСТ «Прамтрансінвест» можна заключыць дагавор унутранага страхавання або дагавор унутранага страхавання.

Дагавор унутранага і дагавор пагранічнага страхавання дзейнічае толькі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.

Страхавым выпадкам з’яўляецца факт прычынення шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці пацярпелага ў перыяд дзеяння дагавора страхавання ў выніку дарожна-транспартнага здарэння (ДТЗ).

Ліміты адказнасці за шкоду, прычыненую ў выніку ДТЗ:

  • жыццю або здароўю пацярпелага, – 10 000 еўра, з іх не больш за 4 000 еўра – на кампенсацыю расходаў, звязаных з пахаваннем пацярпелага, асобам, якія панеслі гэтыя расходы;
  • маёмасці пацярпелых, – 10 000 еўра.

Кошт страхавання залежыць ад тыпу транспартнага сродку, тэрміна страхавання і краіны рэгістрацыі ТС (15 дзён, 1 месяц, 2 месяцы, …, 1 год).

Тып аўтамабіля Тэрмін страхавання
15 дзён 3 месяца 6 месяцаў 1 год
для ТС, зарэгістраваных у Расійскай Федэрацыі
Легкавы аўтамабіль 17 еўра 42 еўра 59 еўра 84 еўра
Цягачы і іх шасі 9 еўра 46 еўра 70 еўра 96 еўра
Прычэпы і паўпрычэпы да грузавых аўто 6 еўра 28 еўра 46 еўра 62 еўра
Аўтобусы 18 еўра 91 еўра 147 еўра 201 еўра
для ТС, зарэгістраваных у іншых дзяржавах
Легкавы аўтамабіль 25 еўра 123 еўра 199 еўра 274 еўра
Цягачы і іх шасі 66 еўра 326 еўра 524 еўра 723 еўра
Прычэпы і паўпрычэпы да грузавых аўто 10 еўра 49 еўра 79 еўра 110 еўра
Аўтобусы 66 еўра 326 еўра 524 еўра 723 еўра

Страхавыя ўзносы аплачваюцца ў свабодна канвертоўнай валюце (долар ЗША, еўра), або расійскіх рублях, або беларускіх рублях зыходзячы з устаноўленага Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь афіцыйнага курсу беларускага рубля адносна еўра.

Заключыць дамову АСГА УТС можна ў бліжэйшым офісе ЗАСТ «Прамтрансінвест» (глядзіце тут).

Засталіся пытанні? Тады Вы можаце звязацца з намі па кароткім нумары 128, напісаць у зручны для вас мэсанджар або звярнуцца ў любое падраздзяленне ЗАСТ «Прамтрансінвест».


Compulsory insurance of motor vehicles’ owners civil liability (frontier insurance)

We have an answer to one of the most common questions “What to do if the certificates of Motor Insurance, Green Cards, is no longer valid on the territory of the Republic of Belarus?”!

If the vehicle is registered abroad (for example, in Poland, Lithuania, Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Georgia, Turkmenistan), then it is possible to conclude an internal insurance contract or a frontier insurance contract at Promtransinvest.

The internal insurance contract and the frontier insurance contract are valid only on the territory of the Republic of Belarus.

An insured event is the fact of causing harm to life, health and (or) property of the victim during the period of validity of the insurance contract as a result of a road traffic accident (RTA).

Limits of liability for damage caused as a result of an accident:

  • life or health of the victim – 10,000 euro, of which no more than 4,000 euro – to reimburse the expenses associated with the burial of the victim, to the persons who incurred these expenses;
  • property of the victims – 10,000 euro.

The cost of insurance depends on the type of vehicle and the period of insurance and countries of registration of the vehicle (15 days, 1 month, 2 months, …, 1 year).

Vehicle type The period of insurance
15 days 3 months 6 months 1 year
for vehicles registered in the Russian Federation
car 17 euro 42 euro 59 euro 84 euro
tractor and their chassis 9 euro 46 euro 70 euro 96 euro
trailer and semi-trailer for trucks 6 euro 28 euro 46 euro 62 euro
bus 18 euro 91 euro 147 euro 201 euro
for vehicles registered in other countries
car 25 euro 123 euro 199 euro 274 euro
tractor and their chassis 66 euro 326 euro 524 euro 723 euro
trailer and semi-trailer for trucks 10 euro 49 euro 79 euro 110 euro
bus 66 euro 326 euro 524 euro 723 euro

Insurance premiums are paid in a freely convertible currency (US dollar, euro), or Russian rubles, or Belarusian rubles based on the official exchange rate of the Belarusian ruble against the euro established by the National Bank of the Republic of Belarus.

You can conclude an insurance contract at the nearest office of Promtransinvest (see here).

Do you have any questions? Then you can contact us at the short number 128, write to a messenger convenient for you or contact any division of Promtransinvest.220026, Республика Беларусь, Минск, ул. Плеханова, д. 8
Рейтинг компании 5 ★★★★★ на основании 10 отзывов
top