Страхавая інфалінія 128
Тэлефануйце 128
Страхавы выпадак
Марское страхаванне

АБ’ЕКТАМ СТРАХАВАННЯ З’ЯЎЛЯЮЦЦА:

1) маёмасныя інтарэсы, якія не супярэчаць заканадаўству, звязаныя з:

 •  прычыненнем шкоды жыццю, здароўю членаў экіпажа судна, якія знаходзяцца на борце судна, пры выкананні імі працоўных абавязкаў;
 •  адказнасцю па абавязацельствах, якія ўзніклі ў выпадку прычынення Страхавальнікам або іншай асобай, на якую такая адказнасць можа быць ускладзена, шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці (у тым ліку навакольнаму асяроддзю) Выгаданабытчыкаў (пасажыраў, іншых асоб у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь);
 •  нясеннем Страхавальнікам судовых расходаў у выніку наступлення страхавога выпадку, прадугледжанага дагаворам страхавання

СТРАХАВЫМ ВЫПАДКАМ З’ЯЎЛЯЕЦЦА ФАКТ:

 •  прычынення шкоды жыццю, здароўю членаў экіпажа застрахаванага судна пры выкананні імі працоўных абавязкаў;
 •  прычынення шкоды жыццю, здароўю і/або маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) (за выключэннем членаў экіпажа);
 •  прычынення шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) у выніку сутыкнення застрахаванага судна з іншымі суднамі;
 •  прычынення шкоды маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў);
 •  прычынення шкоды маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) на застрахаваным судне;
 •  прычынення шкоды навакольнаму асяроддзю (забруджанне);
 •  прычынення шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) у выніку буксіроўкі;
 •  прычынення шкоды маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) у выніку страты (гібелі) або пашкоджання грузу;
 •  прычынення шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) у выніку выдалення рэшткаў караблекрушэння застрахаванага судна;
 •  прычынення шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) у выніку эксплуатацыі застрахаванага судна фрахтавальнікам (арандатарам);
 •  нясення Страхавальнікам судовых расходаў, звязаных з юрыдычнай абаронай праў і маёмасных інтарэсаў Страхавальніка.

Дагавор страхавання можа быць заключаны на тэрмін ад 1 месяца да 1 года ўключна.

Нашы паслугі: