Страхавая інфалінія 128

Спатрэбілася меддапамога за мяжой

Пры надыходзе страхавога выпадку Застрахаваную асоба абавязана неадкладна (да звароту да лекара!) звярнуцца да Страхоўшчыку або яго прадстаўніку за мяжой.

Кантактныя дадзеныя прадстаўніка страхоўшчыка за мяжой (CLAIMS HANDLING SERVICE BUREAU BALT ASSISTANCE Ltd.) пазначаны ў дадатку да страхавога поліса, а таксама прадубляваныя на самай страхавым полісе:

 • + 7 4012 355 258 – кругласутачна;
 • + 7 495 134 00 35  – кругласутачна;
 • + 7 909 776 51 97 – sms;
 • e-mail: newcase@calltravel.eu;
 • skype: baltassistans.

Паведаміце прадстаўніку страхоўшчыка за мяжой наступную інфармацыю:

 • нумар дагавора страхавання (страхавога поліса);
 • прозвішча, імя, сваё месцазнаходжанне і нумар тэлефона, іншыя кантактныя звесткі, па якіх можна з вамі звязацца;
 • прычыну звароту і меркаванае змест медыцынскай дапамогі;
 • іншую інфармацыю, запытаную прадстаўніком страхоўшчыка за мяжой.

Пералік дакументаў, неабходных для атрымання выплаты страхавога забеспячэння:

 • заяву аб страхавым выпадку-спампаваць бланк заявыузор запаўнення бланка заявы;згоду на апрацоўку персанальных дадзеныx.
 • Апісанне страхавога выпадку – спампаваць бланк апісанняўзор запаўнення бланка апісання;
 • дакумент, які сведчыць асобу (пашпарт, выгляд на жыхарства, пасведчанне бежанца) і/або паўнамоцтвы дадзенага асобы;
 • Арыгінал поліса, пры немагчымасці прадастаўлення арыгінала неабходна прадаставіць пісьмовае тлумачэнне пра прычыну яго адсутнасці, або, У выпадку заключэння поліса онлайн, падаць дадзеныя электроннага (онлайн) поліса;
 • арыгінал дакумента, які пацвярджае факт звароту і які змяшчае дату звароту за медыцынскай дапамогай, дыягназ захворвання, выніковую суму да аплаты;
 • рахунак-фактура;
 • Арыгінал плацежнага дакумента (квітанцыя аб аплаце, касавы чэк);
 • рэцэпт (можна копію);
 • арыгінал чэка з аптэкі з назвай лекаў або таварны чэк з назвай лекаў;
 • у выпадку смерці-даведка пра смерць, пасведчанне аб смерці, заключэнне судова-медыцынскай экспертызы (заключэнне таксікалогіі);
 • іншыя дакументы па патрабаванні страхоўшчыка.

За больш падрабязнай інфармацыяй па атрыманні выплаты страхавога забеспячэння вы можаце звярнуцца да нас, патэлефанаваўшы па нумары 128 ў нашу Страхавую інфалінію 128.

Потребовалась медпомощь за границей. Что делать?
Незамедлительно обратиться к представителю Страховщика за рубежом

При наступлении страхового случая Застрахованное лицо обязано незамедлительно (до обращения к врачу!) обратиться к Страховщику или его представителю за рубежом.

Контактные данные представителя Страховщика за рубежом (CLAIMS HANDLING SERVICE BUREAU BALT ASSISTANCE Ltd.) указаны в приложении к страховому полису, а также продублированы на самом страховом полисе:

 • + 7 4012 355 258 – круглосуточно;
 • + 7 495 134 00 35 – круглосуточно;
 • + 7 909 776 51 97 – sms;
 • e-mail: newcase@calltravel.eu;
 • skype: baltassistans.
Сообщите представителю Страховщика за рубежом следующую информацию
 • номер договора страхования (страхового полиса);
 • фамилию, имя, свое местонахождение и номер телефона, иные контактные сведения, по которым можно с вами связаться;
 • причину обращения и предполагаемое содержание медицинской помощи;
 • иную информацию, запрашиваемую представителем Страховщика за рубежом.
Предоставьте по приезду Страховщику следующие документы
 • заявление о страховом случае – скачать бланк заявленияобразец заполнения бланка заявления;
 • описание страхового случая – скачать бланк описанияобразец заполнения бланка описания;
 • документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца) и/или полномочия данного лица;
 • оригинал полиса, при невозможности предоставления оригинала необходимо предоставить письменное объяснение о причине его отсутствия, или, в случае заключения полиса онлайн, предоставить данные электронного (онлайн) полиса;
 • оригинал документа, подтверждающего факт обращения и содержащего дату обращения за медицинской помощью, диагноз заболевания, итоговую сумму к оплате;
 • счет-фактура;
 • оригинал платежного документа (квитанция об оплате, кассовый чек);
 • рецепт (можно копию);
 • оригинал чека из аптеки с наименованием лекарств или товарный чек с наименованием лекарств;
 • в случае смерти – справка о смерти, свидетельство о смерти, заключение судебно-медицинской экспертизы (заключение токсикологии);
 • иные документы по требованию Страховщика.


220039, Республика Беларусь, Минск, ул. Воронянского, д. 7А, 6 этаж
Рейтинг компании 5 ★★★★★ на основании 10 отзывов
top